Lijsttrekker Kris Peeters in Het Laatste Nieuws over de Soedan-affaire, hervormingen, jobs en Antwerpen: “Achteruitkijkspiegels zijn goed in het verkeer, maar niet in de politiek.”
13 januari 2018

 

Vicepremier Kris Peeters geeft omfloerst toe dat zijn partij geen punten heeft gescoord door naar het ontslag van Theo Francken (N-VA) te hinten. “Als je blaft, moet je ook bijten, anders blaf jebeter niet.” Maar hij blijft stoïcijns onder de provocaties van Bart De Wever. “CD&V zal er alles aan doen om de rit uit te doen met de regering-Michel.”

 

Goeiemorgen, sorry voor het wachten. Kom maar mee.” Een opvallend opgewekte minister van Werk komt ons zelf halen in de wachtkamer van zijn kabinet, neemt jassen aan, zet stoelen klaar en maakt grapjes. “Ik doe vandaag alles zelf, zal ik koffie maken?” Het past in de goede voornemens die de minister - nieuwe coupe, paar kilo’s kwijt - gemaakt heeft. Vanaf 2018 zien we de positivo Peeters, die vol overgave het regeringsbeleid verdedigt, na jaren van... nou ja... veel gekibbel. Maar het nieuwe jaar was nog geen week ver en de nieuwe Peeters moest al toekijken hoe een conflict tussen Wouter Beke (CD&V) en Bart De Wever (N-VA) over het lot van Theo Francken, plots het voortbestaan van de regering onzeker maakte.

 

Daar stond u dan met uw schone lei.

“Ik had me na het beslechten van de laatste discussies over het zomerakkoord inderdaad voorgenomen om vanaf 2018 voluit de regering te verdedigen. Maar bon, er is daar iets komen tussen fietsen dat een onverwachte dimensie heeft aangenomen. Maar mijn opzet blijft nog steeds om de hervormingen van het zomerakkoord in de schijnwerpers te zetten.”

 

Ik begrijp de houding van uw partij niet goed. De vrijdag voor de kerstvakantie lijkt de rel tussen Francken en de premier afgesloten en dan komt Wouter Beke plots hinten naar een ontslag zonder het echt te vragen. Was dat geen politieke fout?

“Wouter kent als politicoloog gewoon heel goed de vaderlandse geschiedenis en heeft verwezen naar CD&V-ministers die in het verleden wel zijn opgestapt. Dat wordt dan vertaald alsof wij het ontslag van Francken vroegen.

 

Maar ikzelf ben altijd duidelijk geweest: de getuigenissen over folteringen van Soedanezen moeten ernstig onderzocht worden en er moet ook nagegaan worden of de toetsing aan het artikel 3 van het Verdrag van de Mensenrechten gerespecteerd werd. Wat de uitlatingen van Francken betreft: dat is een zaak tussen hem en de premier en staat los van dat onderzoek. Maar ik ga er wel van uit dat als we zo’n onderzoek bestellen, iedereen ook de resultaten ervan ernstig neemt. Wat de conclusies dan moeten zijn, weet ik niet. Maar het lot van Francken is daar niet mee verbonden.”

 

Uw partij is toch een kei in zelfkastijding, niet? Door op Francken te blijven schieten, heeft CD&V hem alleen nog groter gemaakt. Wie blaft en niet bijt, maakt zichzelf belachelijk.

“Ik denk dat het juist is dat als je blaft, je ook moet bijten. Anders blaf je beter niet. Maar nogmaals: Wouter verwees gewoon naar het verleden. Ik stel met u vast dat Theo Francken inderdaad zeer populair is en dat is hem volledig gegund. Hij doet dat in een stijl die niet de mijne is, maar waar ik verder geen commentaar bij heb. Als ik naar mijn mailbox kijk, stel ik ook vast dat hij enorm uitgesproken reacties losmaakt. Maar alles is relatief. Op straat spreken de mensen mij vaker aan over de pensioenen dan over Francken.”

 

Uw partij blijft toch geweldig worstelen met de N-VA, hé. Fluit u hen terug, dan bent u een kibbelaar. Zwijgt u, dan zegt de oppositie dat u capituleert.

“Het ergert mij hoe zwart-wit het debat tegenwoordig gevoerd wordt. Wij capituleren helemaal niet. Wij staan voor een terugkeerbeleid dat met respect voor de mensenrechten gebeurt. Maar dat betekent niet dat wij aanhangers van opengrenzenbeleid zijn.”

 

Dat is wat De Wever zegt.

“En hij weet nochtans heel goed dat dit niet klopt. Het stoort mij echt enorm dat men anderen dingen verwijt waarvan men weet dat ze niet juist zijn. Waarom doet men dat? Die overdrijvingen, dat karikaturale: dat is echt mijn stijl niet. Wij benadrukken ook dat terugkeer het noodzakelijke sluitstuk van asielbeleid is. En ik heb in de Soedankwestie ook oor voor het argument dat andere Europese landen blijven repatriëren. Maar België het putje in het bad van Europa noemen: dat is beeldspraak die nergens op slaat.”

 

Hebt u de dreiging van De Wever om de regering te doen vallen, ernstig genomen?

“Ik blijf bij wat ik maandag gezegd heb: dat degene die dreigt met het verlaten van de regering, met vuur speelt. Of het nu zo ver komt of niet. We staan aan het begin van een jaar waarin de economische groei naar 2% kan oplopen, wat ons land in geen tijden gekend heeft. Wel, op zo’n moment politieke verwarring zaaien, zorgt voor onrust en is dus niet verantwoord.”

 

Binnen uw partij zegt men: ‘De Wever is ons continu aan het jennen, opdat wij de regering zouden doen vallen.’ Denkt u dat ook?

“Ik kies voor een positief antwoord: CD&V zal er alles aan doen om deze regering te doen slagen en de rit uit te rijden.”

 

Ja? U bent nochtans ook al eens weggelopen van de onderhandelingstafel. En als het is om van conflict naar conflict te sukkelen: waarom zou je er dan nog mee doorgaan?

“Om heel veel redenen, maar vooral om deze: de mensen hebben ons verkozen om problemen op te lossen, niet om ze te creëren. En ja, het is soms moeilijk. En ja, we moeten soms op de tanden bijten. Maar we zitten in een unieke coalitie, die het mogelijk heeft gemaakt om een enorme hervormingsagenda te realiseren, met lastenverlagingen, een pensioenhervorming en heel veel sociale accenten. Men noemt ons vaak een kibbelkabinet, maar het palmares van deze regering mag gezien worden.”

 

Maar levert dat CD&V iets op? N-VA kan gerust nu naar de kiezer trekken: haar trofeeënkast staat vol met de hervorming van de vennootschapsbelasting en het veiligheidsbeleid. Open Vld kan uitpakken met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. En u? Met een vermogensbelasting waar u ondertussen uw handen vanaf trekt.

“Kijk, er is marketing en er is beleid. Misschien schieten wij wat te kort in het verkopen van onszelf, maar niet qua beleid voeren. Ik zou niet weten waarom wij de pluimen die u vernoemt niet mee op onze hoed mogen steken. Binnen de vennootschapsbelasting hebben wij zaken uit de brand gesleept die ten goede komen aan de kleine zelfstandigen. Op vlak van arbeidsmarkt heb ik een heel pakket maatregelen erdoor gekregen om burn-outs te voorkomen. Op sociaal vlak hebben wij de automatische toekenning van sociale rechten erdoor gekregen. En dan zwijg ik nog over de taxshift, die er dankzij ons is gekomen. U weet toch nog wat de reactie van Bart De Wever was toen wij die operatie op tafel legden? Dat het niet kon. Wel, kijk nu eens. Drie jaar later zijn er maar liefst 250.000 vacatures en staat de werkloosheid op een dieptepunt. Ik zou dan inderdaad kunnen gaan tweeten: ‘Welke minister van Werk heeft ooit zulke resultaten kunnen voorleggen?’ Maar als ik dat doe, dan zegt men dat dit allemaal niet onze verdienste is, en voor een deel klopt dat ook. Uiteraard drijven wij mee op een Europese golf. Je moet daar bescheiden in zijn. Zijn wij te bescheiden? Het kan zijn. Maar ik hoop dat de mensen wel zien wat wij hebben binnengehaald.”

 

CD&V haalt nog 14% in onze laatste peiling. Of de mensen zien het niet, of ze geloven het niet.

“We hebben nog wat werk om duidelijk te maken waarvoor we staan, ja. In eerste instantie richting lokale verkiezingen. Maar ik heb daar wel een goed gevoel bij, want onze vele burgemeesters hebben een uitstekend palmares voor te leggen.”

 

Is het nog wel duidelijk waar CD&V voor staat? Aan de ene kant heb je mensen als Nahima Lanjri en Ivo Belet die vernietigend zijn voor Francken. Aan de andere kant staat Hendrik Bogaert voor een hoofddoekenverbod te pleiten.

 

“Wat Hendrik heeft gedaan, is duidelijk gemaakt dat het thema migratie ook bij ons leeft. Alleen waren zijn oplossingen verkeerd en zeker geen partijstandpunt. Maar ook wij voelen echt wel de bezorgdheden die er in Vlaanderen heersen. Ook wij zijn voor een verhaal van rechten en plichten.”

 

Hoe denkt u die 250.000 vacatures te kunnen invullen? N-VA haalt de inperking van de werkloosheidsuitkering en het SWT-stelsel (brugpensioen) weer van onder het stof.

“Merkwaardig. Het activeren en sanctioneren van werklozen is sinds de zesde staatshervorming volledig regionale bevoegdheid. De deelstaten beschikken over een volledig arsenaal van hefbomen, dat ik recent nog uitgebreid heb met de aanpassing van de passende dienstbetrekking. Dat wil zeggen dat werkzoekenden niet langer alleen maar een job kunnen weigeren als ze een ander diploma hebben - er wordt nu ook naar competenties gekeken. Tenzij men de staatshervorming wil terugdraaien, zijn mijn activeringsinstrumenten op. Nu aan de werkloosheidsvergoeding of het brugpensioen beginnen te morrelen, klinkt vast goed, maar het zal geen directe impact hebben voor de vacatures die er nu zijn. Het aantal SWT’ers is al sterk verminderd en zij moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Ik vind dit dus het verkeerde debat.”

 

U hebt deze week de mystery calls tegen discriminatie van sollicitanten erdoor gekregen. Dat zal u vast weer veel applaus opleveren bij uw Unizo-achterban.

“Je kan toch niet klagen dat er krapte is op de arbeidsmarkt en tegelijk toestaan dat competente en gedreven mensen worden uitgesloten op basis van hun voornaam of huidkleur? Maar het wordt geen heksenjacht tegen werkgevers. Wie dat beweert, kent de maatregel niet.”

 

Wordt het nog iets met het energiepact?

“De wet is heel duidelijk en is door alle partijen van de coalitie gestemd: het is de ambitie om in 2025 de kernuitstap te realiseren. Die ambitie moeten we aanhouden, rekening houdend met bezorgdheden van de bedrijven en onze gezinnen. We moeten kunnen garanderen dat er in 2025 nog stroom is, aan een aanvaardbare prijs. Volgens mij zit de oplossing dus in een permanente monitoring van de vooruitgang die we boeken.”

 

En als dat mechanisme onderweg uitwijst dat het niet snel genoeg gaat met de transitie naar gas en hernieuwbaar, zou de kernuitstap dan toch nog vertraagd kunnen worden?

“Ik ga ervan uit dat het kan lukken. De vier energieministers van dit land zijn daarvan overtuigd. Nu de N-VA nog. Daarom hebben we in de regering beslist dat de federale minister van Energie nu een rapport gaat uitwerken op basis van de wet van 2015 en rekening houdend met energiezekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.”

 

Over naar Antwerpen: hebt u er eigenlijk nog veel zin in? Zelfs God zou op Bart De Wever stemmen, mocht hij bestaan. Zegt de burgemeester zelf.

“Ik heb dat ook gelezen. Maar ik heb er meer dan ooit goesting in. We zijn volop bezig met het opstellen van onze visieteksten en daarvoor kom ik in aanraking met mensen die me veel nieuwe inzichten bijbrengen. Het flatteert mij ook dat jonge mensen zich komen aanmelden om op de CD&V-lijst te staan.”

 

Ik vroeg het u, omdat uw kansen om kingmaker te worden flink geslonken lijken na de zaak-LandInvest. Het linkse blok Samen heeft zijn ruiten al ingegooid nog voor de campagne is begonnen.

“Wat Samen doet, moet u met hen bespreken. Ik ben naar Antwerpen gekomen om CD&V op de kaart te zetten en daar ga ik nog altijd voor. Wat ik er vooral uit concludeer, is dat je je dossiers onder de knie moet hebben als je een andere partij wil bekritiseren. Anders wordt dat afgestraft. En bij de ene al wat harder dan bij de andere.”

 

Wat bent u stil gebleven tijdens de LandInvest-episode. Waarom?

“Ik ben nagegaan hoe het beleid verloopt rond ruimtelijke ordening en ik probeer daar lessen uit te trekken voor de volgende legislatuur. Het zal u misschien al opgevallen zijn, maar ik bereid me voor op een campagne die hopelijk over inhoud zal gaan. En niet over honden, kamelen en andere kwesties.”

 

Zoals: ‘Kris Peeters woont niet echt in Antwerpen, hij huurt hier een buitenverblijf om mij te koeioneren.’ Was getekend: Bart De Wever.

“Ik hoop dat de vele Antwerpenaren die huurder zijn van hun woning, nu niet gechoqueerd zijn door hun burgemeester. Het is waar, mijn vrouw en ik huren een appartement. In de Goede Hoopstraat, op het Zuid. Wij wonen daar, mijn vrouw heeft dat heel gezellig ingericht, maar we huren het. What’s the point?”

 

Waarom geeft u uw adres prijs?

“Omdat ik hoop dat de verhalen dat wij daar niet echt wonen, dan stoppen. Ik heb gelezen dat de burgemeester erg bezorgd is over het niveau van de komende campagne in Antwerpen. Wel, dan had ik eerlijk niet verwacht dat hij dit soort zaken in de strijd zou gooien. Maar wij nemen akte. Het enige wat ik kan doen, is koelbloedig blijven en niet in de val trappen, want dan wordt het alleen maar erger. En hopen dat dit soort zaken zich wreken.”

 

Hebt u nog niet gedacht: ‘Wat heb ik in godsnaam over mezelf afgeroepen?’

“Nee, hoor. Ik had makkelijk in Puurs kunnen blijven, maar men heeft mij gevraagd om de partij in Antwerpen te versterken. Ik heb de keuze gemaakt, ik ken de risico’s, en nu ga ik voluit.”

 

‘Walk and don’t look back’, zoals een ex-burgemeester van Antwerpen ooit sprak. U weet toch hoe het met hem is afgelopen?

“Zeer zeker. Maar de uitspraak blijft pertinent. Achteruitkijkspiegels zijn goed in het verkeer, maar niet in de politiek.”

 

Jan Aelberts 

Artikel: Het Laatste Nieuws - 13 januari 2018, pagina 12- Copyright © 2018 De Persgroep. Alle rechten voorbehouden.