Kris Peeters en Caroline Bastiaens stellen plannen voor om hinder aan te pakken
12 februari 2018

Kris Peeters: “We mogen handelaars en bedrijven die de stad economisch recht houden, niet uit het oog verliezen. Want als wegenwerken langer duren dan gepland, zorgt dat voor bijkomende hinder voor de handelaars. Handelaars moeten extra ondersteuning krijgen. We moeten de handelaars uitstel geven van betaling van RSZ of btw-bijdragen tot na de werken. Nu kan een dergelijk uitstel occasioneel worden ingeroepen – dat gebeurde bijvoorbeeld na de aanslagen in Brussel en Zaventem–, maar ik wil met Unizo en de bevoegde ministers De Block en Van Overtveldt bekijken of dat systematischer kan gebeuren. We zouden tot een regeling kunnen komen waarbij handelaars automatisch uitstel krijgen van betaling van RSZ of btw-bijdragen als werken substantieel langer duren dan gepland.”

 

 

Caroline Bastiaens: “We zijn ervan overtuigd dat er alles aan moet gedaan worden om de werken aan de Leien te versnellen nu duidelijk wordt dat door de vertraging handelaars maar ook bedrijven en inwoners van onze stad getroffen kunnen worden. Als dat extra weekend- en nachtwerk zou betekenen dringen we daar nu op aan, op voorwaarde dat de leefbaarheid voor de buurt niet in het gedrang komt. Het is daarnaast evident dat er wordt gewerkt aan het aangenaam inrichten van de omgeving van de werf en het zoveel als mogelijk beperken van rondslingerend materiaal. De grootste werf in Antwerpen moet op zijn minst een leefbare omgeving zijn voor Antwerpenaren en bezoekers van de stad.”