Liefst 28% van de baby's en peuters in Antwerpen leeft in armoede. Kandidaat-burgemeester Kris Peeters (CD&V) wil meer geld uittrekken om die trend te keren.
8 juli 2017

CD&V, met Nahima Lanjri en Kris Peeters voorop, houdt in de aanloop naar de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een rondetafelgesprek met sociale organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding. “Vooral kinderarmoede is een groot probleem”, zegt Kris Peeters, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 lijsttrekker is voor CD&V. “28% van de kinderen die maximaal drie jaar zijn en in Antwerpen wonen, leven in armoede. Vijf jaar geleden was dat nog 23%.”

 

Volgens Peeters ligt dat niet alleen aan het feit dat Antwerpen een grootstad is. “In Gent is de kinderarmoede sinds 2013 gedaald van 23% naar 21%. We moeten te weten komen waarom Antwerpen achterop hinkt en zullen daarom bij het Gents bestuur polsen hoe ze de zaken daar hebben aangepakt.”

 

Opvallend is dat de Mechelse kinderarmoede met 12% 'slechts' half zo groot is als in Antwerpen.

 

Meer geld en één bevoegdheid
Hoe wil Peeters de kinderarmoede in Antwerpen verminderen? “Een eerste stap is dat Antwerpen meer mensen aan het werk moet krijgen”, zegt Peeters. Slechts 58% van de Antwerpenaren heeft werk. In Gent is dat ruim 63% en in Mechelen ruim 65%. Het risico op kinderarmoedewordt aanzienlijk kleiner als de ouders een job hebben.”

 

Peeters wil de bevoegdheid voor kinderarmoede ook centraliseren. “Kinderarmoede moet worden bestreden over verschillende beleidsdomeinen heen. Daarom moet de persoon die in 2018 burgemeester van Antwerpen wordt, die bevoegdheid onder zijn vleugels nemen. Hij moet met de sociale organisaties spreken en in dialoog gaan over de maatregelen die nodig zijn.”

 

De lijsttrekker van CD&V wil ook dat de stad meer geld vrijmaakt voor de bestrijding van kinderarmoede. “Ik merk helaas dat de positieve basishouding tegenover het sociale middenveld bij de stad vandaag soms ontbreekt.”

 

“We moeten in een volgende legislatuur meer financiële middelen geven aan organisaties die vandaag al actief zijn op het terrein. Een goed voorbeeld is de voetbalclub City Pirates, die jongeren uit verschillende wijken van de stad speelkansen en pers-pectieven geeft. Ze leren samenspelen, plezier maken en respect hebben voor elkaar. City Pirates zou meer middelen moeten krijgen voor zijn werking. Hetzelfde geldt voor de vzw PEP, een organisatie die via rolmodellen meer kansen voor jongeren in het onderwijs wil creëren.”

 

“Tot slot moet de stad Antwerpen ook coaches voor armoedebestrijding aanwerven. Die kunnen scholen en jeugdverenigingen begeleiden bij het opsporen van armoede en de bestrijding ervan, bijvoorbeeld via huiswerkbegeleiding.”

 

Christof Willocx 

 

Gazet van Antwerpen, 8 juli 2017, pagina 5 - Copyright  © 2017 Concentra. Alle rechten voorbehouden