CD&V Stad Antwerpen tekent zijn plannen uit voor een aantrekkelijk Antwerpen. Nadat eerder bekend raakte dat Kris Peeters de lijst trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, is vandaag duidelijk wie de top drie invult.
3 maart 2018

Caroline Bastiaens volgt op plaats 2, Nahima Lanjri bekleedt plaats 3.
 

De twee dames die Kris Peeters flankeren zijn teamspelers met een sterke uitgesproken liefde voor 't stad. Met hun politieke ervaring bewezen ze in het verleden al dat ze dromen kunnen realiseren. Caroline Bastiaens is sinds 2016 schepen cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten in Antwerpen. Eerder zetelde ze in het Vlaams parlement, met bijzondere aandacht voor cultuur en mobiliteit. Recent nam ze initiatieven om samen met verenigingen het zwerfvuil in de stad aan te pakken, bibliotheken een nieuw elan te geven en ze bereidt zich voor om van 2018 een onvergetelijk Barokjaar te maken voor Antwerpen, een stad die floreerde in het verleden en dat vandaag nog steeds doet.

 

Caroline Bastiaens: “Antwerpen is mijn stad, mijn thuis. Ik voel me thuis in een stad die jonge ondernemers en creatievelingen inspireert, waarin ouders en grootouders net als ik hun kinderen veilig naar school kunnen brengen, waar groen opduikt op onverwachte plekken en waar alle Antwerpenaren samen zorgen voor een propere stad en vooral voor elkaar.” 

 

En ook Nahima Lanjri op plaats drie kent de stad Antwerpen door en door. 26 jaar geleden werd ze voor het eerst gemeenteraadslid in Antwerpen. Ze is momenteel districtsraadslid in Borgerhout en vertegenwoordigt ’t Stad als volksvertegenwoordiger in de Kamer. Nahima is gekend als de migratiespecialiste van de partij. Maar daar eindigt het niet. Dag in dag uit werkt ze rond thema’s zoals armoedebestrijding en gelijke kansen voor iedereen, waarbij ze al heel wat van haar voorstellen kon realiseren. Op wetgevend vlak focust ze zich op dit moment op maatregelen die de combinatie tussen gezin en werk verbeteren.

 

Nahima Lanjri: “De essentie van politiek voor mij is, bezig zijn met de dingen die mensen echt bezighouden: goed onderwijs, jobs en zorg voor wie het nodig heeft.’’

Kris Peeters: “Met Caroline Bastiaens en Nahima Lanjri hebben we twee kandidaten met een indrukwekkende staat van dienst en een groot hart voor ’t Stad. Caroline heeft als aftredend schepen bewezen dat ze de expertise en kwaliteiten heeft om Antwerpen mee te besturen. Nahima heeft zich dan weer laten opmerken in de districtsraad van Borgerhout en in de Kamer met haar inzet voor een beter samenleven. CD&V Antwerpen heeft ambitie. In de komende zes jaar moet deze stad op alle vlakken uitgroeien tot een internationaal voorbeeld. Van duurzame en vlotte mobiliteit over het terugdringen van de armoede, tot het versterken van de veiligheid door de georganiseerde misdaad met wortel en tak uit te roeien. Caroline en Nahima zijn uitstekende kandidaten om die ambitie waar te maken.

 

Lijsttrekker Kris Peeters werkt samen met deze politiek ervaren dames aan een evenwichtige kandidatenlijst en een inhoudelijk sterk programma. Met de stadsmussen en stadsateliers bereikte CD&V Antwerpen vorig jaar al honderden Antwerpenaren. Aan de werktafels van de 'stadsateliers' ontbloten ze hun plannen, toekomstdromen en ideeën voor een mobiele, leefbare en groenere stad. 

 

Op woensdag 28 maart nodigt CD&V Antwerpen iedereen opnieuw uit voor het stadsatelier 'Samenleven in 't stad'. Interesse en ambitie om de stad mee vorm te geven? U bent welkom om vanaf 19u in KdG Campus Zuid, Brusselstraat. 

 

Meer info over het stadsatelier: www.thuisintstad.be