12 oktober 2017

 

Meer dan honderd aanwezigen volgden het Stadsatelier: “Groener Thuis in ’t Stad”, een van de vele inspraakrondes van CD&V Antwerpen. Burgers, experten en opiniemakers over de partijgrenzen heen verzamelden rond de tafel, om vernieuwende ideeën en ambities op te tekenen en bouwstenen aan te reiken voor een duurzame, leefbare en propere Metropool.

 

Hoe maakte burgemeester Thomas Kufen van zijn Essen (Duitsland) de Europese Groene Hoofdstad 2017? Met 376 kilometer fietspaden en de ambitie om die tegen 2035 te verhogen naar 25%, met negen op de tien inwoners van Essen die vlakbij bij zijn woning een groene zone vinden, met 128.000 m² geluiddempende asfalt,…  De inspirerende getuigenis van Thomas Kufen werd gevolgd door gesprekken aan verschillende debattafels rond duurzame economie en recyclage, duurzame verstedelijking, groen in ’t stad, klimaatuitdagingen en een propere stad: de Antwerpenaar kon zelf zijn visie kwijt over onze stad.

 

“Wat leeft in de stad Antwerpen? Waar liggen bewoners van de metropool wakker van? En vooral wat kunnen we samen realiseren om voor iedereen een thuis in ‘ t stad te maken? CD&V Antwerpen rolt een breed inspraaktraject uit. Omdat wij een partij van dialoog en overleg zijn, willen wij naar andere manieren om de mening van de Antwerpenaar te horen. Onze stadsmussen en deze de stadsateliers zijn hét forum om over de partijgrenzen heen ideeën te verzamelen en zo te schrijven aan een nieuw verhaal voor Antwerpen,” zei Kris Peeters (CD&V Antwerpen)

 

CD&V Antwerpen werkt aan een uitgebreid inspraaktraject. Met deze stellingen trekken de Stadsmussen van CD&V Antwerpen nu de hort op, langs straten, pleinen, festivals en andere events, en ze vragen de Antwerpenaar hoe hij of zij de toekomst van onze stad ziet.

 

In mei gaf CD&V Antwerpen de aftrap met een eerste Stadsatelier “Actief Thuis in ’t Stad”. Na het atelier “Groener Thuis in ’t Stad” van vandaag volgen nog drie stadsateliers, “Samen thuis in ’t stad”, “Veilig thuis in ’t stad” en “Vlot thuis in ’t stad”.