Antwerpen wil de stad groener maken door bomen in het straatbeeld meer te laten uitgroeien tot monumentale bomen. Onder de noemer ‘Toekomstbomen’ creëert de stad meer ruimte, ondergronds en bovengronds, zodat bomen terug opvallen en groot kunnen worden.
13 juli 2017

Bomen hebben het moeilijk in een stedelijke, verharde omgeving. Ze zijn snel vatbaar voor ziektes, krijgen niet altijd de gewenste ruimte ondergronds en bovengronds en hebben een kortere levensduur. Met het concept Toekomstbomen wil de stad de opvolging van de huidige monumentale bomen verzekeren. “Het is nog niet zeker of er over 50 jaar nog grote bomen zullen zijn”, zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens. “Door te investeren in Toekomstbomen zorgen we ervoor dat we ook binnen 50 jaar nog monumentale bomen hebben. Zo schakelen we een versnelling hoger naar de groene stad van de toekomst.”

 

Meer ondergrondse ruimte

De wortels zorgen voor voeding, water en stabiliteit. Als ze niet kunnen groeien, kan de boom ook niet groeien. Een boom heeft dus ondergronds even veel ruimte nodig als boven de grond. Een van de grootste problemen daarbij zijn ondergrondse nutsleidingen. Deze moeten vaak vervangen worden, zijn talrijk aanwezig in de stad en nemen vaak veel plaats in. Zo kunnen bomen niet uitgroeien tot grote bomen, want bij het vervangen van nutsleidingen worden boomwortels vaak onherstelbaar beschadigd. Toekomstbomen krijgen extra ondergrondse ruimte zodat de wortels zonder problemen kunnen blijven groeien.

 

De stad pakt de investeringen in ondergrondse ruimte – en dus in Toekomstbomen – stapsgewijs aan. In een eerste fase krijgen de bomen de ruimte om 30 tot 50 jaar te groeien. Tegen die tijd staat er vaak een heraanleg gepland voor de straat. In een tweede fase, bij die heraanleg, kunnen de bomen opnieuw de nodige grond én ruimte krijgen om verder uit te groeien tot monumentale bomen.

 

Rendement

Toekomstbomen vragen in het begin een grotere investering, maar renderen op lange termijn. Door bomen een betere start te geven, zullen ze beter groeien en zijn ze onderhoudsvriendelijker en gezonder. Grote bomen hebben ook een gunstige invloed op de opwarming van de stad doordat ze meer schaduw geven en meer verdamping creëren door hun grotere bladoppervlak. Ze vangen effectiever fijn stof op en houden meer CO2 vast dan hun kleinere soortgenoten. Bovendien produceren deze bomen meer zuurstof. Ten slotte is er nog een ecologische winst: grote bomen bieden ook meer leefruimte in en rond zich voor diverse fauna en flora.

 

Nieuwe en bestaande bomen

De stad zal naast het planten van nieuwe Toekomstbomen ook in kaart brengen welke huidige bomen de mogelijkheid hebben om tot Toekomstbomen uit te groeien.