Mobiliteitsschepen Tamara Heynen: "Buurtbewoners en klanten zullen gemakkelijker parkeerplaats vinden."
9 februari 2018

Op maandag 22/1 keurde de districtsraad het nieuwe parkeerplan voor Ekeren-centrum goed: de blauwe zone wordt uitgebreid.

Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners en handelaars zowel in als buiten de blauwe zone werd er in april 2016 een uitgebreid parkeeronderzoek gehouden. Hieruit blijkt dat een aantal straten, waaronder de Dorpstraat, Driehoekstraat en Villapark de hele dag met overbezetting kampen. Anderzijds wordt er bevestigd wat velen reeds wisten: er wordt te lang geparkeerd in de blauwe zone waardoor er te weinig rotatie is en er is een verdringingseffect. Dat wil zeggen straten net buiten de blauwe zone, zoals de Molenstraat, gaan gebukt onder de parkeerdruk. Daarom wordt de blauwe zone gevoelig  uitgebreid. In een blauwe zone kan maximaal 2 uur gratis geparkeerd worden met een parkeerschijf.

De bewoners van de straten naast de blauwe zone krijgen ook een bewonerskaart om zo het verdringingseffect  op te vangen.

Om meer parkeerruimte te creëren in de winkelstraten wordt het winkelstraatprincipe ingevoerd in de Kloosterstraat (tussen Driehoekstraat en Blarenstraat), parking bib, Driehoekstraat (tussen Geestenspoor en Kloosterstraat), Dorpstraat, Kristus-Koningsplein, A. Jeurissenstraat (tussen Kristus-Koningsplein en Villapark) Groot Hagelkruis (Tussen Kristus-Koningsplein en Oorderseweg), parking Groot Hagelkruis, Markt, F. Harrewijnlaan.

Het winkelstraatprincipe houdt in dat bewoners, tijdens de openingsuren van de winkels, ook hun parkeerschijf moeten leggen. Vanaf 16.45u kunnen zij wel hun wagen parkeren in de winkelstraten en er blijven staan tot de volgende ochtend. Dus als mensen van hun werk komen, kunnen ze ook in de winkelstraten, dicht bij huis parkeren.

Met de invoering van het nieuwe parkeerplan zullen buurtbewoners en klanten gemakkelijker een parkeerplaats vinden en wordt ons openbaar domein efficiënter gebruikt”, zegt districtsschepen voor mobiliteit Tamara Heynen.

Het nieuwe parkeerplan zal na enige tijd geëvalueerd worden en bijgestuurd indien nodig.