Datum: 
18 maart 2018

Berchems districtsschepen Edwin de Cleyn opent mee het nieuwe woonzorgcentrum Ruytenburg.