Bert Van den Bossche

Kaderlid financiële sector. ACV-militant. Oud-chiroleider. Actief in de Sint-Lambertusparochie (Ekeren), de parochiefederatie Ekeren, Damiaanactie Ekeren, Orgel Ekeren en Restauratiecomité Bremserorgel Sint-Laurentiuskerk, Schoonbroek (Antwerpen-Ekeren). Initiatiefnemer in 2009 voor grenscorrectie tussen district Ekeren en district Antwerpen.