Op 11 oktober organiseerde CD&V Antwerpen haar tweede stadsatelier “Groen(er) Thuis in ’t Stad”. Daar zullen we stilstaan bij de leefbaarheid in de stad: een nette stad, een stad met ademruimte, een duurzame stad. 

 

Daarom gaan we met enkele experten en opinieleiders met u in dialoog, de Antwerpenaren, om samen op zoek te gaan naar hoe iedereen groener thuis kan zijn in ’t Stad.

 

PROPERE STAD Christof Delatter (VVSG/Interafval) & Rob Buurman (Directeur Recycling Netwerk)

Een Propere Stad staat met stip op de lijst bekommernissen van de Antwerpenaar. De laatste jaren stijgt de beeldkwaliteit van onze stad. Hier staan gigantische inspanningen tegenover. Hoe kan het nog beter? Welke inspanningen moeten inwoners, overheden en producenten nog doen om de afvalberg te verkleinen? Welke buitenlandse voorbeelden kunnen we volgen?

 

DUURZAME VERSTEDELIJKING Hans Janssen (8office architects) & Sven Grooten (B-architecten) & Tom Coppens (UA – Research Group for Urban Development)

Duurzame verstedelijking: hoe gaan architecten en ruimtelijke planners om met complexe transformaties in een stedelijke context? Hoe kunnen we lokaal bijdragen aan globale verbeteringen? Hoe kan hiervoor een LT beleid worden uitgezet? Kan duurzaam bouwen ook betaalbaar zijn voor iedereen? Hoe kunnen we hiervoor een ‘veerkrachtig’ (eng. resilience) kader ontwikkelen?

 

DUURZAME ECONOMIE EN RECYCLAGE Frank Dingemans (De Kringwinkel Antwerpen) & Sofi Van Ussel (Unizo)

De transitie naar de kringloopeconomie of circulaire economie is ingezet. Gebruik en hergebruik van producten en grondstoffen staan hierbij centraal. Welke lokale initiatieven rond duurzaam ondernemen zijn er al en hoe kunnen we dit vanuit de stad verder stimuleren?   

 

GROEN IN DE STAD Koen Wynants (Betrokken burger) & Martine Eloy (Posthof vzw) & Jan Vannoppen (Velt, Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren)

De Stad kan initiatieven nemen om de leefomgeving voor de burgers ‘groener’ te maken/houden: toekomstbomen, verticaal groen, groene oases in de stad…er kan zoveel.  Maar ook burgers kunnen hierin een belangrijke rol spelen : stadstuinen, buurt tuinieren, stadslandbouw, stadsakkers, tuinstraten, samentuinen, volkstuinen…er zijn in Antwerpen zoveel projecten door, voor en met de mensen. Hoe kunnen we deze en vooral nieuwe initiatieven ruimte geven ?  Waar liggen noden, verwachtingen, hindernissen? Hoe maakt meer groen, anders groen, verstandig groen, groen dichtbij, onze stad in verschillende opzichten meer leefbaar ?

 

KLIMAATUITDAGINGEN VOOR EEN LEEFBARE STAD Lieven Demolder (expert duurzame energie) & Serge de Gheldere (Klimaatzaak) 

Zorgen voor het behoud van onze mooie planeet is een zaak van iedereen, ook van de Stad. Het lijkt misschien niet zo, maar er is zoveel dat een Stad kan doen. Een circulatieplan dat de luchtkwaliteit verbetert, fietssuggestiestroken, toekomstbomen, CO2-neutrale overheidsgebouwen… Wat kan de Stad nog doen om eindelijk stappen vooruit te zetten voor ons klimaat?